Indkaldelse til general forsamling 2016

Hermed indkaldes til ordinær general forsamling i Vandløbslauget for Onsved-Stokkebro Rende og Ventegrøft.

Tirsdag d. 26 april 2016, Kl 19:00 på Bredagergaard, Bredagervej 13, 4050 Skibby

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Valg af dirigent og referent
• Valg af 2 stemmetællere
• Bestyrelsens beretning og debat om beretning
• Et revideret regnskab til godkendelse
• Et budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
• Valg af bestyrelse og suppleant

Næstformand og kasserer er på valg.
• Valg af revisor og en suppleant

• Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding på e-mail eller sms til formanden.

Kontingent på DKK 250 ,- skal betales 5 hverdage inden mødet.

Reg  Nr.: 5292, KONTONUMMER:   0000 125 110

 

******************************************************************************** 

Hvem har interesse i et "Vandløbslaug for Onsved-Stokkebro Rende og Ventegrøft "

Bredejere til Onsved-Stokkebro Rende og Ventegrøft systemet, eller lodsejere som er afhængig af velfungerende afvandingsforhold fra deres ejendom til Onsved-Stokkebro Rende og Ventegrøft¬systemet.

 

Tilmeld dig på denne hjemmeside via menuen til venstre: "Bliv medlem"

 

 

 **********************************************************

 

 

 

Ålauget er medlem af foreningen Danske Vandløb.

Lær mere om Danske Vandløb og hvad vi kan bruge dem til her.